Tekla är en förening som i stor utsträckning arbetar för att skapa kontakter och nätverk, vilka sedan utnyttjas vid studiebesök eller andra aktiviteter. Tekla anordnar varje år en mängd olika aktiviteter som våra medlemmar inbjuds till. Tekla är ett nätverk för tjejer som läser tekniska och naturvetenskapliga utbildningar på Karlstads universitet. Nätverket startades 2004 och finansieras av Erik Johan Ljungbergs Utbildningsfond. Som medlem i Tekla får du bland annat möjlighet att deltapå intressanta lunchföreläsningar där vi bjuder på lunchen. Tidigare uppskattade teman, på dessa gästföreläsningar, har till exempel varit stresshantering, utseendekrav i arbetslivet och ledarskap. Medlemmar blir även inbjudna tillspännande studiebesök på varierande företag där de, förutom att lära sig mer om just företaget, också får möjlighet att knyta viktiga kontakter med arbetslivet.  Förutom tidigare beskrivna event anordnar nätverket även andra sammankomsterdär medlemmarna kan träffas och lära känna varandra, ofta i samband med roliga aktiviteter och god mat. Medlemskapet är gratis och som medlem deltar man även på de olika aktiviteterna helt kostnadsfritt.

Styrelsen

Nedan ser du medlemmar i Tekla som sitter i styrelsen just nu

Heidi Hauguth

Ordförande

Sökes

Ekonomiansvarig

Vilma Åhlström

Webbansvarig

Emma Almqvist

Företagskontakt